Nordic propane R290 monoblock luft/vand varmepumpen.

Nordic propane R290 luft-vand varmepumpe er kombinationen af den grønneste varmepumpeløsning og nyeste teknologi. Nordic propane R290 luft/vand varmepumpen leveres i mange forskellige størrelser med hensyn til kapacitet og flere størrelser er på vej. Nordic propane R290 kan avendes til både private husinstallationer og i erhvervsinstallationer. Ved dimensionering til husinstallation dimensioneres efter kapaciteten ved en omgivelsestemperatur på -7 grader. Nordic propan R290 luft/vand varmepumpen kan anvendes til både nybyggeri og til udskiftning af gas- eller oliefyr i eksisterende beboelse.

Nordic propane R290 luft/vand varmepumpe håndterer både opvarmningen og produktionen af brugsvand i samme enhed. Der har generelt været store prisstigninger på alle de kendte mærker så som Panasonic, LG, Vølund og Vaillant luft-vand varmepumperne. Med den snarlige introduktion af propan fra de kendte aktører vil prisen stige yderligere. Med Nordic propane R290 er vi i stand til at opretholde samme prisniveau, som de traditionelle kemiske kølemiddelsløsninger såsom R32, R410A mv.

Hvad er propan og hvorfor er det et godt kølemiddel?

Propan består af 3 kulstof atomer og benævnes carbonhydrid bruges også i flaskegas. Propan er et brandbart kølemiddel. Det er en farveløs gas med et kogepunkt på -42,09 grader. Det er den kemiske sammensætning og de fysiske egenskaber, som gør propan til den optimale kølemiddelsløsning i luft/vand varmepumper. Der kan opnås høj vandtemperatur på 70 grader, uden at kølemiddelstrykket bliver højt modsat R32 og R410A. Den høje temperatur er en stor fordel ved Legionella sikring og når varmepumpen er erstatning for eksisterende gas- og oliefyrs løsning. Vandsystemer i gamle huse som er designed til gas- eller oliefyrs løsning kan kræve højere vandtemperatur end varmepumper med R32 og R410A kan levere. R290/propan har samme egenskaber, som R22 hvilket før i tiden var det mest anvendte kølemiddel til luft/vand varmepumper. Det kemisk fremstillede kølemiddel R22 blev udfaset for mange år siden, da det havde en meget negativ indvirkning på drivhuseffekten. En af de vigtigste årsager til at man skal vælge propan og Nordic propane R290 vamepumpen er at kølemidlet ikke indeholder Pfas og Pfos.

Kølemidlet propan bliver den eneste kølemiddelsløsning i fremtiden. Hvorfor anvende traditionelle kemiske kølemidler indeholdende Pfas og Pfos, når det har en meget skadelig virkning på menneskers helbred og det omgivende miljø. Alle varmepumpeleverandører, som er kendt på det danske marked, Panasonic, LG, Vølund, Vaillant mv. hvis ikke de allerede har, vil de inden for kort tid præsentere propan løsninger. Nordic propane R290 privat label er propanvarmepumpeløsningen til den rigtige pris. Propan R290 løsningen er lige så tilskudsberettiget, som varmepumper med andre kølemidler.

Nordic propan R290 varmepumpen fås kun som monoblock løsning. For at overholde meget strikse regler som relateres til kølemidlet må væske/gassen ikke komme ind i bebyggelsen. Split løsninger som har været meget populærere kan derfor ikke længere anvendes.

Nordic propan R290 luft/vand varmepumpen leveres med fuld overvågning fra første gang der tilsluttes strøm.

Nordic propan R290 luft-vand varmepumpen er den grønneste løsning indenfor varmepumpeteknologi, grundet kølemidlet. Der findes ikke andre alternativer.

Kølemidlet R290 er en brandbar væske/gas, men konstruktionen af maskinen grundet meget strikse regler gør at man ikke skal være udtryk ved løsningen.

Er man privatkunde kan man få reduceret sin el-pris, hvis strømforbruget overstiger 4000 kwh om året. Det er derfor en fordel både at anskaffe sig en luft/vand varmepumpe og en elbil. Der er mange som står til at vælge fjernvarme som glemmer dette. Igen en vigtig årsag til at fravælge den meget dyre fjernvarmeløsning. Vælger man fjernvarme bliver man stavnsbunden man hænger på en stor gæld, ved valg af varmepumpe kan man skifte leverandør af el.

GWP værdien for R290 eller propan er 3, hvilket er en væsentlig årsag til at vælge denne løsning. GWP er forkortelsen for Global Warming Potential, hvilket er en målestok for hvor miljøskadeligt et kølemiddel er. GWP værdien er af afgørende betydning for at vælge R290 kølemiddel til luft-vand varmepumpen frem for R32 eller R410A der har en GWP værdi som langt overskrider 700.

Kølemidlet propan til luft-vand varmepumper er erstatningen for de gammelkendte kemiske kølemidler R22- og R502. Som tidligere nævnt er disse udfaset grundet den meget skadelige virkning på drivhuseffekten. R290 brugt i luft-vand varmepumperne er et kulbrinte kølemiddel med den kemiske formel C3H8. R290 eller propan anvendt i luft-vand varmepumper er ikke farligt selvom det er både brandfarligt og eksplosivt. Under drift af varmepumpen cirkuleres kølemidlet i et hermetisk lukket rørsystem, som kun indeholder propan. Kølemidlet er kun brandfarligt og eksplosivt, når det blandes med ilt (o2) og udsættes for varme eller åben ild. Så længe kølemidlet ikke kommer ud af systemet kan der under ingen omstændigheder opstå en farlig situation. Det lukkede system i varmepumpen er kun i maskinen, som placeres uden for huset eller bygningen hvor luft vand varmepumpen skal anvendes som opvarmningskilde. Skulle der opstå en utæthed i rørsystemet er alle elektriske komponenter anvendt i maskinen omhyggelig testet for om der kan opstå gnister som kan antænde propan. Opsummeret kan man sige; hvis en af følgende tilstande ikke er tilstede opstå hverken brand eller eksplosion. Den rigtige blanding af ilt og propan, gnist eller åben ild. Mængden af kølemiddel i varmepumpen er meget lille så ved en utæthed vil koncentrationen af propan hurtigt blive så lille at det rigtige blandingsforhold ikke er tilstede. Propan bruges også i komfuret i en campingvogn og cirkuleres rundt inde i vognen. Det er yderst sjældent man hører om uheld, hvor det er gået galt. Hvorfor skulle der så være en større risiko ved at anvende kølemidlet i en varmepumpe.

Vi glæder os til levere din nye Nordic propan R290 luft-vand varmepumpe

Model: Nor-R290-1800-400 Ydelser:

18kw opvarmning (7  ͦC omg., vand ind/ud 30-35  ͦC)

12kw køling (35  ͦC omg.(DB), vand ind/ud 12-7  ͦC)

22kw brugsvand (20  ͦC omg.(DB), vand ind/ud 15-55  ͦC)

Tekniskdata:

Driftsområde – omgivelsestemperatur -25 – 43  ͦC

Forsyning 230V

Forsikring 16amp

Vandpumpe Grunfoss

Max leveret vandtemperatur 70  ͦC

Cirkuleret vandmængde 1.9 mᶟ/t

Tilslutning vand 1″

kølemiddel R290

Kølemiddelsfyldning 1300g

Drift tryk (lavtryksside) 0.8Mpa Drift tryk (højtryksside)

Kabinet i Galvaniseret stål

Dimensioner 1250 x 540 x 1330mm

Vægt 202kg

Lydeffektniveau (EN12102)  62dB

Lydtryksniveau (1m) 47dB

18KW NORDIC R290 Propan – Indbygget wifi

kr.43.916,67

Price is excl. TAX.

Available on backorder

Model: Nor-R290-1800-400

Ydelser:

13kw opvarmning (-7 ͦC omg., vand ind/ud 30-35 ͦC)

18kw opvarmning (7 ͦC omg., vand ind/ud 30-35 ͦC)

12kw køling (35 ͦC omg.(DB), vand ind/ud 12-7 ͦC)

22kw brugsvand (20 ͦC omg.(DB), vand ind/ud 15-55 ͦC)

SCOP rumopvarmning 4,91 kwh/kwh

SCOP brugsvand 3,70 kwh/kwh

SCOP according (EU) NO 811/2013 Table 1)

VIGTIGT!; Anlægget må ikke installeres uden NOR-gas-7-22 gasudskiller eller tilsvarende udstyr. Skal tilkøbes