Grønne luft-vand varmepumper til privat, erhverv og industri.

Previous slide
Next slide

Propan luft/vand løsninger til private fra 5kw til 22kw

Vi præsenterer her den ny serie af Nordic R290 propane luft/vand varmepumper med grønt kølemiddel og elegant design. Kølemidlet er fremtidssikret og uden indehold af Pfas kemikalier. Serien af propan varmepumper som primært anvendes til boligopvarmning går fra 5kw til 22kw (+7 omg.). Luft-vand varmepumperne i denne kategori er fuldt ud tilskudsberettiget. Pris finde du ved at logge på shoppen eller trykke på linket herunder.

Miljørigtig Luft-vand NORDIC-R290-700-230

Nordic R290 propane luft/vand varmepumpen til primært boligopvarmning. Kan købes i mange forskellige størrelser. Se herunder design og størrelse.

Kapasitet ved opvarmning*Kw7
*omg. 7 grader, water ind/ud 30-35 grader  
Kapasitet ved køling*Kw3
*omg. 35 grader (DB), vand ind/ud 12-7 grader  
Kapasitet brugsvand*Kw5
*omg. 20 grader (DB), vand ind/ud 15-55 grader  

Tryk på nedenstående link og se LG´s udvalg af luft/vand propan varmepumper.

Nordic R290 propane luft/vand varmepumpen til primært boligopvarmning og varmt brugsvandsproduktion. Kan købes i mange forskellige størrelser. Se herunder design og størrelse.

Kapasitet ved opvarmning*Kw7
*omg. 7 grader, water ind/ud 30-35 grader  
Kapasitet ved køling*Kw3
*omg. 35 grader (DB), vand ind/ud 12-7 grader  
Kapasitet brugsvand*Kw5
*omg. 20 grader (DB), vand ind/ud 15-55 grader  

Regler for grønne luft-vand varmepumper med propan / R290 som kølemiddel.

Der gælder samme regler for luft/vand varmepumpen om den opstilles i Danmark, Italien, Tyskland eller anden land i den Europæiske Union. Der skal altid være stor fokus på reglerne for konstruktion af varmepumper, makiner og delkomponenter og varmepumpen skal tests af 3-part for at tilsikre reglerne overholdes. Specielt omkring luft-vand varmepumper med propan er det kølemidlet også kaldet R290 som altid stjæler fokus.

Propan har de optimale egenskaber, som kølemiddel i en varmepumpe og samtidig en lave GWP på 3. Det eneste issue er brandbarheden, som eksplosivt medie, hvis der er det rigtige blandingsforhold med ilt. I en almindelig drift situation i en varmepumpe er propan altid i et lukket system med overtryk og uden mulighed for adgang til ilt. Brandbarheden er den absolut eneste grund til at propan aldrig tidligere eller før nu har slået igennem.

Regler som skal opfyldes for at luft-vand varmepumpen må sælges på det europæiske marked, afhænger at komponenterne i udstyret. Der er mange regler som skal overholdes da konstruktionen dækker over mange tekniske områder. En varmepumpe indeholder grundlæggende samme komponenter om den indeholder propan eller traditionelt kunstig fremstillet kølemiddel gør ingen forskel. Mange forskellige metaller, hermetisk lukket overtrykbærende system, elektronik i forskellige udformninger og roterende maskindele både indelukket og åbent hvor man kan komme til skade ved berøring, hvis ikke konstruktionen er korrekt. Eksplosivt – brandbart medie/kølemiddel, som dog kun ved lækage kan skabe brand eksplosion. Yderligere kræver den strøm for at drifte.

Først og fremmest skal varmepumpen overholde loven hvilket kaldes CE-mærkning. Produkter uden CE-mærkning må ikke sælges i EU. Det er et dokument som bekræfter at standarderne, som den er konstrueret ud fra overholdes. CE-mærkningen skal bekræfte at følgende standarder er overholdt:

Directive 97/23 / EC, trykudstyrsdirektivet

Directive 2004/108 / EC om elektromagnetisk kompatibilitet

2006/95 / EC Lavspændingsdirektivet.

Directive 97/23 / EC EN 378-2: 2002 regler omkring køleanlæg og varmepumper, som specificerer kravene til sikkerhed og miljøbeskyttelse.

CE-mærkning af varmepumpen og lovgivningen som skal overholdes i forbindelse med varmepumpens konstruktion er en side af sagen. En anden væsentlig faktor er den komplette installation med beholdere og vandrør. Hvor kan maskinen placeres og hvordan skal installationen udføres og ikke mindst hvilke krav og lovgivning skal være opfyldt? Det er faktisk meget simpelt, der er ikke specielle krav og regler, som skal opfyldes omkring varmepumpeinstallationen i forhold til at kølemidlet er propan og hermed brandfarligt, men man skal bruge sin sunde fornuft. Eksempel vis kan man vælge at serviceafbryderen monteres langt væk fra varmepumpen. På rørledningen / afgang fra maskinen kan man montere en gasudskiller og samtidig en kontraventil i returledningen. Gasudskillerens funktion er at undgå propan ledes rundt i vandkredsen, hvis der skulle opstå en lækage i varmepumpens pladeveksler. I denne situation, som er yderst sjælden vil R290 gassen udledes til det fri.

Hvad er en grøn miljøvenlig luft/vand varmepumpe?

Grundlæggendene varmepumpeteknologi.

Der findes grundlæggende fire 4 forskellige varmepumpekonstruktioner. De benævnes som følgende:

 • LUFT-LUFT
 • LUFT-VAND
 • VAND-VAND
 • VAND-LUFT

Ovenstående benævnelserne beskriver grundlæggende, hvilket medie energien hentes fra og hvilket medie den afgives til. Benævnelsen “luft” er når energien hentes ud af luften og afgives til luften. Benævnelsen “vand” er når energien hentes via rørledningen hvor vand cirkuleres i, som b.la kunne være gravet ned i jorden. Energien som hentes via rørledninger i jorden kan så også afgives via rørledninger, hvilket kunne være gulvslanger i et hus. Hvilken løsning man skal vælge afhænger af pris og effektivitet. 

Der er to faktorer som har indflydelse på pris og hvor energieffektiv varmepumpen er. Den første er hvilken grundlæggende varmepumpekonstruktion man vælger. Den næste er hvad man behøver. Luft-luft er klart den billigste og mest effektive, men en luft-luft kan ikke opvarme brugsvand. Luft-luft er billig i både drift og installation. Har man brug for brugsvand skal det være enten en luft-vand eller vand-vand. En vand-vand er den dyreste og mest energirigtige, kaldes også jordvarme da energien hentes i jorden. Det kræver der nedgraves rør i jorden, hvilket er et større operation. Vand/vand eller jordvarme er den bedste løsning ved nybyggeri, da ofte hele haven skal graves op. En luft/vand varmepumpe kan se ud som på billedet til højre. Den henter energien i luften, derfor er der bl.a. indbygget en ventilator som ses til venstre på billedet. 

Luft til vand varmepumpe anvendes ofte, hvis man ønsker at udskifte eksisterende varmekilde. Denne varmekilde er oftest gas eller oliefyr. En luft til vand varmepumpe er mest effektiv, hvis fremløbstemperaturen er lav. En bagdel ved udskiftning fra eksempelvis gas til varmepumpe er at et radiatorsystem dimensioneret til Gas bedst egner sig til høj fremløbstemperatur. 

Hvad består en grøn miljørigtig luft til vand varmepumpe af?

En  luft til vand varmepumpe består grundlæggende af fire væsentlige komponenter. Se billedet til venstre. 

 1. En fordamper
 2. En kompressor
 3. En kondensator
 4. En indsprøjtningsventil

De fire komponenter har alle en væsentlig funktion og er indbygget i en lukket rørsystem. I rørsystemet cirkuleres et medie som skifter fase afhængigt af hvor i systemet mediet befinder sig. Komponenterne bidrager med funktioner som ændre på mediets fase. Mediet er kølemiddlet.

Kompressoren som skal forsynes med strøm pumper mediet rundt i systemet. Afbilledet i midten øverst på illustrationen til venstre. mediet skifter ikke fase i kompressoren og er her altid på gasform

Kondensatoren kommer altid efter kompressoren, hvis man ser på hvilken retning mediet pumpes rundt. I kondensatoren skifter mediet fra gas til væske. Energien som kompressoren en tilført afgives til vand som cirkuleres modsat mediet/kølemiddlet. Processen sker gradsvist gennem kondensatoren.

Ekspansionsventilen starter processen, hvor væsken igen skifter fase, men her fra væske til gas. Ekspansionsventilen er afbilledet nederst på billedet til venstre.

Fordamperen som er afbilledet øverst længst til venstre på illustrationen har modsatte funktion end kondensatoren. Efter fordamperen er mediet igen ren gas.

Udover de fire her nævnte væsentlige komponenter, er der mange flere, som optimerer processen og gør luft/vand varmepumpen meget effektiv. Illustrationen viser en luft-vand varmepumpe, hvorfor fordamperen er udstyres med en ventilator. Havde det været en vand/vand eller jordvarme, havde fordamperen set ud som kondensatoren. 

Kølemiddelet´s indflydelse på varmepumpen.

Der findes mange forskellige kølemiddler. Nogle egner sig godt til varekøling, andre til frost og igen er der kølemiddler til varmepumper. Vi vil koncentrere os om kølemiddlerne til varmepumper. 

Flertallet af tilgængelige kølemiddler er kemisk fremstillet. Dvs. man blander forskellige grundstoffer for at få et medie eller kølemiddel med bedst mulige egenskaber. Problemet med kemisk fremstillede kølemiddler er at de altid er skadelige for drivhuseffekten eller ozonlaget.

Der findes dog tre naturligt forekommendene stoffer som egner sig godt som kølemedie. Propan, kuldioxid og amoniak.

Pfas og luft/vand varmepumper?

Pfas er et kemisk stof som bl.a findes i kemiskfremstillede kølemidler der også anvendes i luft-vand varmepumper. Stoffet fungere som brandhæmmer og tilsikre at kølemiddlet ikke brander ved udslip (skulle det udsættes for ilt). Det har dog den uheldige egenskab at det er giftigt for mennesker ved indtagelse af for store mængder. Hvis kølemiddler ved uheld lækker fra en luft/vand varmepumpe spredes det ud i naturen. Jo mere Pfas i naturen jo større sandsynlighed for at mennesker kommer i forbindelse med det.

Den grønne udvikling som i høj grad omfatter udfasning af disse giftige kemiske forbindelser  sker automatisk sideløbende med at man anvender naturlige kølemiddler. Et andet problem ved de Pfas holdige kølemiddler er GWP værdien også benævnt Global warming potentials jo højere den er jo mere skadelig virkning har stoffet på drivhuseffekten.

Hvad er GWP eller Global Warming Potentials?

GWP som er forkortelsen for Global Warming Potentials er en værdi som beskriver hvor skadeligt et kølemiddel er for den globale opvarmning. Vel og mærket er det kun skadeligt hvis det lækker til atmosfæren.

Nederst på illustrationen til højre ses et diagram hvor værdierne for forskellige kølemiddler er oplistet. F.eks er et af de mest skadelige R404A som har en GWP på omkring 4000, modsat CO2 hvor den kun er 1. CO2 har værdien 1, da kølemiddlet er udgagnspunktet for skalaen. Propan har som tidligere nævnt en værdi på 3.

Grøn luft-vand varmepumpe til opvarmning af industrilokaler.

Vi tilbyder nu en komplet løsning for opvarmning og køling af industrilokaler såsom lagerfaciliteter, produktion og udstillingslokaler. Denne grønne løsning er en kombination af en gulvstående konvektor sammen med en NORDIC propane 50kw luft-vand varmepumpe. 

Systemet levere 50kw varme ved 7 grader omgivelse og 40 grader leveret vandtemperatur. Der cirkuleres vand mellem inde- og udedel, da kølemiddlet er propan. Udedelen er en støjsvag luft-vand varmepumpe med 2 kølemiddelskredse som varmer på samme pladeveksler. Indedelen er en konvektor med indsugning i fronten og udblæsning i toppen. Indedelen er udstyret med centrifugalventilatorer og anlægget er derfor også egnet til montering i sammmenhæng med ventillationskanaler. 

 

Tilskud til grøn luft-vand varmepumpe til opvarmning af industrilokaler. Hvad er erhvervspuljen?

Tryk på linket herunder for yderligere vejledning om ansøgning til erhvervspuljen

Hvis du vil vide mere om hvordan tilskudet beregnes kan du trykke på nedenstående link

Komplet grøn løsning til opvarmning af industrilokaler.

Kombiløsning med væghængt Nordic væg-75.


Luft-vand varmepumpe med væghængt kaloriferer. Den grønne løsning som erstatter
dit gas- eller oliefyr. Anlægget illustreret på billedet levere 50kw varme med tilslutning
af to kaloriferer.
Nordic væg-75 kalorifere er en ny generation af enheder, der kombinerer innovative
tekniske løsninger med et moderne design. De præcise og lette kabinetter har en
smuk rombeform – ideel i al sin enkelhed. Enhedens karakter understreges af
sammensætningen af de udvalgte materialer og de dynamisk formede luftstyringslameller

Væghængt kaloriferer
Varmeventilatorer med 1, 2 og 3 rækker og
forøgede varmeflader garanterer optimal
tilpasning af varmeeffekten til ejendommens
behov;
Forøget varmeoverføringsflade og evne til at
fungere sammen med lavtemperaturmidler;
Alle varmevekslere er testet for at garantere
100 % tæthed.
Strømbesparelser
Optimal udformning af ventilatoren og brugen
af en effektiv ECmotor sparer op til 40 % energi
sammenlignet med traditionelle
løsninger. Investeringen tjener sig selv hjem
efter kun ét år

Den grønne løsning til brugsvandsopvarmning.

Nordic Refrigeration Solutions tilbyder den komplette serie af grønne propan brugsvandsvarmepumper til den rigtige pris. Serien hedder NORDIC R290 PROPANE og henvender sig både til private. Den mindste på 100l er specielt velegnet til sommerhuse.

NORDIC R290 PROPANE serien er en fremtidssikret løsning med kølemiddel uden Pfas og en GWP på kun 3. Denne serie af brugsvandsvarmepumper er det sidste skridt i en lang proces, hvor fokus har været at udfase alle de klima- og miljøskadelige kølemidler.

Nordic brugsvandsvarmepumpe.

 • Driftssikker og grøn løsning til en skarp pris.
 • Miljøvenlig med R290 kølemiddel.
 • 4 størrelser fra 80l – 300kw.
 • Smart og innovativt design.
 • En af de mest lydsvage varmepumper på markedet.
 • Leverer op til 55 grader vand.
 • Lav GWP på 3.
 • Ingen Pfas.